M. J. ERIKSSON A/S - landsdækkende anlægsentreprenør

M.J. Eriksson har mange års erfaring med etablering af kystsikring, anlæg af moler og kanaler og havnebyggeri i hele Danmark. 

Vi udfører alle entreprisetyper og råder over egne afdelinger for havne- og vandbyg, fundering og grundvandssænkning, der hver især besiddelser specialmateriel og professionelt mandskab, som er forudsætningen for at udføre opgaverne. 

M.J. Eriksson udfører alle opgaver indenfor kyst- og brinksikring, etablering af spuns, stenkastning, mole- og kajanlæg, færgelejer og kanaler m.m.

M.J. Eriksson håndterer alle udfordringer mht. trafikhåndtering og kommunikation med havnens øvrige aktører og erhvervsdrivende, samt berørte borgere og andre interessenter.Udvidelse af
Københavns Nordhavn

Udvidelse af Københavns Nordhavn

Renovering af Renæssance-
havnen i Kerteminde

Renovering af Renæssancehavnen i Kerteminde

Stormflodssikring af Struer
Havn og by

Stormflodssikring af Struer Havn og by

Kontaktoplysninger:

M.J. ERIKSSON A/S
Gammel Køge Landevej 773
2660 Brøndby Strand

Kontaktperson:
Stig Munch-Jensen
Mobil: 20 14 03 20
E-mail: smj(at)mje.dk

Arbejdsområder

  • Vandbygning + havneaptering
  • Belægning + trækonstruktioner
  • Uddybning + klapning
  • Moler + kajanlæg
  • Spuns + bolværk
  • Grundvandssænkning
  • Kystsikring
  • Inddæmning