Orbicon

Rådgivende inginører

"En god plan betaler sig" er rådet fra Orbicon. Med 150 års erfaring giver Orbicon dig integrerede løsninger som indtænker kundens behov fra start til slut.

Orbicon har den komplette palette af ydelser og medarbejdere med de rette kompetencer. Vi sikrer det rigtige niveau helt fra forundersøgelser, businesscase og detailprojektering til aflevering af færdigt projekt. Det være sig fra mindre brokonstruktioner eller bølgebryder til en stor containerhavn. Orbicon hjælper bl.a. med oprensning af havn og sejlrende, tilstandsregistreringer af havneanlæg samt renovering og nybygning af lystbådehavne og erhvervshavne.

Vores dygtige medarbejdere hjælper med udarbejdelse af Natura 2000-konsekvensvurderinger og VVM-redegørelser og sikrer det helt rigtige niveau under hensyntagen til bygherres ønsker.

Miljøudfordringen med stormflod og forhøjet vandstand ved kyster og havne vokser. Få den rette rådgivning til, hvordan du bedst sikre dig mod den næste Bodil og undgå de store skader, vi tidligere har set.

Lystbådehavne

Et hyggeligt havnemiljø med moderne faciliteter spiller en stor rolle for havnens gæster. Vi rådgiver om den rigtige løsning, som skaber rammen om de maritime aktiviteter.

Havnebade

Havnebade og rekreative områder er populære og giver mere aktivitet på havnen - også uden for sæsonen. Vi hjælper jer med at forvandle havnen til et attraktivt mødested.

Orbicon A/S

www.Orbicon.dk

Kontaktperson:
Lars Brammer Nejrup

Tlf: 23 42 14 34
lbne@orbicon.dk
 

Fagområder

 • Rådgivende ingeniører
 • Miljøundersøgelser
 • Havnebade og rekreative områder
 • Færgelejer og infrastruktur
 • Nybygning af havneanlæg
 • Klimasikring
 • Efterforsknings- og indvindingsansøgninger
 • Detailplanlægning
 • Udviklingsplaner
 • Udbudsmateriale
 • Tilstandsvurderinger
 • Drift- og vedligeholdelse

Referencer

Vordingborg Havn:
VVM-redegørelse og myndighedsbehandling

Amtoft Lystbådehavn:
Udvidelse med et ekstra havnebassin

Præstø Havn:
Omlægning af bro og uddybning

Guldborgssund kommune: 
Tilstandsregistreringer i alle havne

Korsør Havne:
Oprensning og uddybning af havnebassiner

Vestby Havn, Læsø:
Renovering og nybygning af færgehavn

Haderslev Havn:
Uddybning og deponering

Københavns Havn:
VVM for etablering af syv boligøer i Københavns Havn