Vi udfører diger, kystsikring med sten eller sand, spunsning og molearbejder. Sandvandring, sedimentation og erosion betyder, at sejlrender og havne med jævne mellemrum skal oprenses og uddybes. Det løser vi ved enten pumpning eller opgravning.

Vi kan klare alle opgaver med oprensning ned til otte meters dybde. Her udfører vi arbejdet med vores dredger. Den kan pumpe sand og sediment op fra bunden til enten mellemdeponi, eller ud til et egnet sted, hvor materialet kan lægges eller ”klappes”. Fra land eller fra pram anvender vi gravemaskiner med op til 25 meters rækkevidde. Med vores udvalg af løsninger, kan vi komme til alle steder. Uanset geografi er vi klar til at hjælpe med de fleste typer opgaver langs kyster, vandløb og i havne.

Uddybning

Uddybning af havn
HedeDanmark uddyber havne

Kystsikring

Etablering af høfder
HedeDanmark kystsikring

Kontaktoplysninger
HedeDanmark a/s
Klostermarken 12
8800 Viborg
T: 87 28 10 00
hededanmark.dk/kystsikring

Kontaktperson
Johnny Pedersen, projektleder
Mobil: 20 51 83 51
E-mail: jped(at)hededanmark.dk
LinkedIn: Johnny Pedersen

Arbejdsområder

  • Digebyggeri
  • Hård kystsikring med store sten
  • Skråningsbeskyttelse
  • Strandrensning/sortering
  • Faskiner, der holder stranden tilbage
  • Etablering af høfder
  • Strandfodring med sand
  • Plantesikring af klitter