MUNCK Havne & Anlæg

Munck Havne & Anlæg har gennem årtier opført og renoveret havneanlæg og marinaer i hele Danmark. 

Firmaet råder over stor ekspertise omkring hele processen fra projektering til opbygning af havnen og yderligere stort kendskab til eksisterende anlæg i hele Danmark. Med mere end 60 års erfaring er Munck Havne & Anlæg a/s en solid samarbejdspartner for udførelse af holdbare og flotte resultater.

Lemvig Havn under opførelse
Munch Havne & Anlæg

Bådebroer

Bådebroer kan udformes på mange måder, både hvad angår materialevalg og design. Munck Havne & Anlæg har bygget mange typer bådebroer i forskellige materialer og prisklasser. 

Nyanlagt bådebro i Nyborg
Munck Bådebroer

Estakade

Estakaden er en bølgebrydende konstruktioner, der omkranser en havn. Normalt benyttes sten, men hvor bundforholdene er ringe eller vanddybden stor, bygges en estakade.

Estakaden kan erstatte stensætninger
Munck Estakade

Uddybning og klapning

For skibe er det essentielt, at der er vanddybde nok at sejle på.
Derfor har havnene ofte behov for at uddybe efter tilsanding eller hvor skibstrafikken - med stadigt større skibe - kræver det. 

Munck hjælper med uddybning
Munck Havne og Anlæg