Svendborg Uddybning

Svendborg Uddybning råder over en stor og varieret flåde, som kan håndtere alle former og størrelser af oprensning og uddybning. Sammen med et veluddannet og fleksibelt mandskab får vi løst opgaverne til tiden og til den rigtige pris.

Uddybning sker ofte fordi havnen ønsker at tilbyde en større kapacitet ved at lade større og større skibe anløbe. Det er f.eks. tilfældet ved Vordingborg Erhvervshavn, hvor de stadigt større skibe kræver vanddybder på op til 10 meter. Men også mange andre havne - store som små - har løbende behov for uddybning eller oprensning og så står vi klar med ekspertise og og moderne maskiner.
 

Klapning

Svendborg Uddybning hjælper med de fornødne tilladelser, så det opgravede materiale fra havnene kan bortskaffes på havet.

Miljø oprensning

Ved håndtering af forurenet sediment bruger vi specielle skovle med låg og kan pumpe materialet på land til deponering.

Svendborg Uddybning

Kontaktperson:
Stefan Andreasen
Projektleder

Tlf: 20 10 91 67
info@svendborguddybning.dk
 

Arbejdsområder

- Uddybning
- Oprensning
- klapning
- Indpumpning

- Bjærgning
- Kabelrender

- Kyst- og strandbeskyttelse
- Stenarbejde
- Erosionsbeskyttelse

- Havneudvidelser

Referencer

Havneudvidelser
Grenaa Havn
Køge Havn
Vordingborg Havn

Oprensning
Randers Fjord
Odense Fjord
Frederiskhavn Havn

Stenarbejder
Ærøskøbing
Vordingborg
Køge
Grenaa