Hags Marine

HAGS marine produkter i PWC omfatter flydebroer, som kan modulopbygges. Broerne er meget solide og næsten fri for vedligeholdelse. På grund af soliditeten og de mange forskellige moduler kan broerne anvendes til såvel mindre projekter og store komplicerede projekter. Sammen med Y-bommene får man eksempelvis et godt og fleksibelt molesystem til mindre både.

Dock stationerne fra Hags er særligt velegnede til mindre motorbåde og vandscootere, fordi bådene sejles direkte i dok, fri af vandet. Samtidig kan bådene søsættes direkte fra dokken. Derved er besejlingen langt lettere, sikrere og sjovere.

Kontakt os for de mange, alternative løsninger til dit nye havneprojekt!

Produkter

  • Flydebroer
  • Ramper
  • Gangbroer
  • Badestiger
  • Rækværk
  • Y-bomme
  • Dok systemer
  • Kajak ramper

 

 

Dok-systemer

Let, sikkert og sjovt for havnens brugere at sejle mindre motorbåde direkte i dok, fri af vandet.

Dok til mindre både
Hags

Kajak ramper

Ramperne fra Hags gør søsætning af kano- og kajakker lettere, især for handicappede.

Ramper til kano og kajak
Ramper fra Hags

Vandscootere

Doksystem til vandscootere er en sikker og let løsning, både ved søsætning og når fartøjet ligger på kaj.

Vandscooter i dok
Hags