M.J. Eriksson A/S - landsdækkende anlægsentreprenør

M.J. Eriksson har mange års erfaring med etablering af kystsikring, anlæg af moler og kanaler og havnebyggeri i hele Danmark. 

Vi udfører alle entreprisetyper og råder over egne afdelinger for havne- og vandbyg, fundering og grundvandssænkning, der hver især besiddelser specialmateriel og professionelt mandskab, som er forudsætningen for at udføre opgaverne. 

M.J. Eriksson udfører alle opgaver indenfor kyst- og brinksikring, etablering af spuns, stenkastning, mole- og kajanlæg, færgelejer og kanaler m.m.

M.J. Eriksson håndterer alle udfordringer mht. trafikhåndtering og kommunikation med havnens øvrige aktører og erhvervsdrivende, samt berørte borgere og andre interessenter.

Udvidelse og kystsikring af Hirtshals Havn
M.J. Eriksson udvider Hirtshals Havn

Gammel Køge Landevej 773
2660 Brøndby Strand

Kontaktperson:

Stig Munch-Jensen
Mobil: 20 14 03 20
E-mail: smj(at)mje.dk

 

 

Arbejdsområder:

 • Vandbygning +
  havneaptering
 • Belægning +
  trækonstruktioner
 • Uddybning +
  klapning
 • Moler + kajanlæg
 • Spuns + bolværk
 • Grundvandssænkning
 • Kystsikring
 • Inddæmning

Kystsikring, Esbjerg Strand

Kystsikring ved Esbjerg Strand

Kystsikring af Thyborøn Havn

Kystsikring af Thyborøn Havn

Kystsikring i Hvidesande

Kystsikring i Hvidesande