Vi tager os af både små og store opgaver i de danske havne. Det gælder både nye anlæg eller mindre reparationer. HedeDanmark udfører både stenmoler, spunsvægge, betonarbejder samt bro- og kajanlæg i hårdttræ. Vores styrke er sammensætning af interne og eksterne kompetencer, så vi bidrager med den optimale organisation til hver enkelt opgave hos jer afhængig af kompleksiteten. Få en faglig vurdering af udfordring og løsning hos jer, inden I går i gang. Vores projektledere bidrager til alle faser – lige fra planlægning til etablering.

Uddybning

Uddybning af havn
HedeDanmark uddyber havne

Kystsikring

Etablering af høfder
HedeDanmark kystsikring

Kontaktoplysninger
HedeDanmark a/s
Klostermarken 12
8800 Viborg
T: 87 28 10 00
hededanmark.dk/kystsikring

Kontaktperson
Johnny Pedersen, projektleder
Mobil: 20 51 83 51
E-mail: jped(at)hededanmark.dk
LinkedIn: Johnny Pedersen

Arbejdsområder

  • Digebyggeri
  • Hård kystsikring med store sten
  • Skråningsbeskyttelse
  • Strandrensning/sortering
  • Faskiner, der holder stranden tilbage
  • Etablering af høfder
  • Strandfodring med sand
  • Plantesikring af klitter