VG Entreprenør

VG Entreprenør A/S ligger i Lemvig og er et datterselskab i Aarslev koncernen.

VG vil være den foretrukne samarbejdspartner inden for kystsikring og havneanlæg. Med årtiers erfaring og mange projekter for Kystdirektoratet, regioner, kommuner, forskellige kystsikringslaug og private kunder i bagagen, har VG viden og kompetencer, der gør, at vi kan byde ind på alle typer projekter langs kysten – næsten uanset størrelse og kompleksitetsgrad.

Kystsikring:

Når det gælder arbejder i eller ved vandet, kan alle typer opgaver varetages af VG. Vi har solid erfaring og en unik specialiseringsgrad, og kan derfor håndtere enhver type kystsikringsopgave. Om der er tale om små eller store opgaver med skråningsbeskyttelse, sandfodring, diger, fiskerev eller etablering af høfder eller bølgebrydere, så kan VG varetage projektet og byde ind med uvurderlig sparring og et højt kompetenceniveau.

Mole- og havneanlæg:

Inden for havneanlæg er vi leveringsdygtige i alt fra mindre reparationer til etablering af helt nye, store havneanlæg. Vi er specialister i etablering af lystbådehavne og udførelse af moler af enhver størrelse og kompleksitet, og med VG er du garanteret et konstruktionsmæssigt optimalt resultat – fra kernemateriale til ydre dækværk. Vi har alt det nødvendige materiel, og en erfaren stab af medarbejdere, der er specialuddannet til netop denne type anlægsarbejde, som ofte også inkluderer etablering af bådebroer med betonarbejde og installationer til el og vand.

Kystsikring

Vi bygger diger, bølgebrydere og høfder overalt i Danmark - bl.a. for Kystdirektoratet og private kystlaug.  

Mole- og havneanlæg

Vi har den brede faglighed og løfter alle opgaver indenfor renovation og nybygning af mole- og havneanlæg.

VG Entreprenør A/S

Kontaktperson:
Uffe Larsen
Administrerende direktør

Tlf: 51 25 12 45


Arbejdsområder

Mole- og havneanlæg 

 • Opførelse af nye havne
 • Uddybning/oprensning
 • Landindvending
 • Reparation/renovering
 • Montering af flydebroer
 • Opførelse af faste broer
 • Opførelse af moler/molehoveder
 • Projektering
 • Myndighedsbehandling
 • Mole- og kajanlæg
 • Ramme- og spunsarbejde 

Kystsikring 

 • Digebyggeri
 • Bølgebrydere
 • Høfder
 • Skråningsbeskyttelse
 • Fiskerev
 • Strandfodring

 

Referencer

 • Snaptun Lystbådehavn
 • Sundby Mors Havn
 • Vedbæk Havn
 • Ejerslev Havn
 • Lemvig Havn
 • Bornholms havne
 • Lemvig Marina
 • Øer Maritime Ferieby
 • Lemvig Bådelaud
 • Frederikshavn Marina
 • Baagø Havn.
 • Øer Maritime Havn
 • Mullerup