Zøllner

Zøllner er en entreprenørvirksomhed, der siden 2006 har arbejdet med mange typer af entrepriser. Vores arbejdsområder omhandler primært anlæg af havne og moler, samt kystsikring, uddybning og oprensning. Vi udfører opgaver i alle størrelser i fag-, hoved- samt totalentrepriser for både offentlige og private bygherrer.

Alle entrepriser bliver gennemført efter et nøje gennemprøvet projektledelsessystem af erfarne og dygtige medarbejdere, der løbende bliver efter- og videreuddannet.

Zøllner bestræber sig på at være en interessant og fleksibel samarbejdspartner, som hele tiden følger med udviklingen. 

Zøllner er en entreprenør virksomhed, der primært arbejder med anlæg af havne, uddybing og oprensning. Her ved Rungsted Havn.
Zøllner A/S

Mole- og kajanlæg

Zøllner udfører entreprenøropgaver på havnen, f.eks. anlæg af moler.

Anlæg af moler
Zøllner A/S - molearbejde

Oprensning og klapning

Zøllner oprenser og uddyber havne, her på Hornbæk Havn.

Oprensning og klapning
Zøllner
Zøllner A/S

CVR 30 23 97 76

Kontaktperson:
Dennis Sjørup Poulsen  

Tlf: 31 64 26 94
dsp(at)zollner.as

Arbejdsområder

Havneanlæg

- Mole- og kajanlæg
- Kabelarbejde
- Belægninger
- Ramme- og spunsarbejde

Kystsikringer

- Brinksikringer
- Skræntsikringer
- Kystsikringsanlæg

Uddybning

- Miljøoprensning
- Klapning
- Uddybning

Referencer

Rungsted Havn
Hornbæk Havn
Gilleleje
Hejlsminde