A1 Consult A/S

A1 Consult giver kunderne synlig og personlig rådgivning indenfor havne og marine konstruktioner. Vi er et mindre rådgivende ingeniørfirma, der levere kvalitetsprojekter på et marked i vækst. Vi udvikler løsninger i alle projektets faser fra idé til drift. Netop vores skarpe specialisering og tætte sparring med kunderne, gør os til det attraktive valg af  rådgiver.

Hos A1 får du adgang til det hele samt til nogle af landets skarpeste kompetencer inden for havne- og vandbygning – vi bliver en del af dit projekt via tæt dialog og personlig kontakt, og vi slipper ikke, før opgaven er løst.
A1 Consult

Skovshoved Havn

Skoveshoved Havn udvides
A1 Consult - havneanlæg og vandbygning

A1 Consult A/S forestod design af alle konstruktioner ved den største havneudvidelse i nyere tid, herunder trækonstruktioner, moler, spuns mv.


Juelsminde Havn

Juelsminde Havn & Marina
A1 Consult

A1 Consult A/S har været bygherrerådgiver på udvidelsen af Juelsminde Havn og Marina med etableringen af den nye østhavn.

Gl. Viborgvej 39
8920 Randers NV
www.a1consult.dk

Kontaktperson:
Ulrik Max Jørgensen

Tlf: 22 16 66 53
uj(at)a1consult.dk

Fagområder

 • Rådgivende ingeniører
 • Bygherrerådgivning
 • Forundersøgelser
 • Masterplaner VVM
 • Myndigheder
 • Tilstandsvurderinger
 • Detailprojektering
 • Udbudsmateriale
 • Tilsyn
 • ISPS havnesikring 
  • Klimasikring og sluser
  • Anoder