JJN Consult - rådgivning om havneprojekter

Rådgivningsfirmaet JNN Consult løser opgaver indenfor vandbyggeri med hovedvægten på fiskeri- og lystbådehavne, mindre trafikhavne samt færgehavne, færgelejer og beddingsanlæg. Samtidig arbejder vi med  kystbeskyttelse især på Sjællands Nordkyst. Virksomheden har med civilingeniør Jørn Jensen i spidsen har flere års erfaring inden for branchen. Kompetancerne bygger på solid viden og indhøstede erfaringer gemme alle årerene.

JJN Consult har bl.a. rådgivet omkring flere anlægsprojekter for Svendborg Havne / Niras.
JJN Consult

Gangbroer

JJN Constul

Chr. Winter Stien (Furesøen) med teknisk assistance til firmaet Kystsikring v/Preben Winther, som for Rudersdal Kommune/Niras har udført en ny pælebåret gangbro.

Moler

JNN Consult

Omfattende renoveringsprojekt af Kulhuse Havn i 2016.

Bostedet 13
3500 Værløse

www.jjnconsult.dk

Kontaktperson:
Jørn Jensen

Tlf: 30 33 72 34
joern(at)jjnconsult.dk

Fagområder

  • Bygherrerådgivning
  • Forundersøgelser
  • Tilstandsvurderinger
  • Rådgivende ingeniører
  • Projektering
  • Tilsyn
  • Kystsikring

 

 

Dragør Havn
Gilleleje Havn
Hundested Havn
Odsherred Havne
Rosenborg Lystbådehavn
Skive Søsportshavn
Ærøskøbing Havn

Se referenceblad her