Rambøll projekterer små og store projekter for de danske havne. Vi gennemfører dem fra planlægningsstudiet og forundersøgelserne til masterplaner, projektering, udbud, udførelse, drift og vedligehold. 

Vi tilbyder alle ydelser, som kræves for projektudvikling, design, færdiggørelse og vedligeholdelse; fra ledelsesrådgivning, forundersøgelser, vurderinger, projektering og byggeledelse til forvaltning af aktiver. 

Hos Rambøll giver vi vores kunder en unik kombination af vidtrækkende ydelser, en holistisk fremgangsmåde og global viden og erfaring kombineret med en lokal tilstedeværelse.

Som en ekstra styrke har vi altid mulighed for at bringe vores viden fra internationale projekter i spil i danske havneprojekter. Udover at være førende multidiciplinær rådgiver inden for havne, sikrer vi helheden ved at have førende spidskompetancer inden for broer, jernbaner, luftfart, tunneller, asset management, trafikplanlægning og geoteknik.

Kontaktpersoner

Vest for Storebælt:

Anders Rytter
Afdelingsleder,
Havne og marine anlæg
T: 51617487 
Send en mail

Øst for Storebælt:

Morten Thorhauge Boolsen 
Havne og geokonstruktioner,
T: 51617529 
Send en mail

Rådgivning inden for havne, kyster og marine konstruktioner:

 • Containerhavne
 • Godshavne
 • Færgehavne
 • Fiskerihavne
 • Tørdokke
 • Marinaer
 • Kystsikring og moler
 • Etablering af badestrande
 • Spulefelter til havnesediment
 • Offshore konstruktioner

Fagområder

 • Masterplanlægning og feasibility studier 
 • Trafik analyser og markedsundersøgelser 
 • Navigationsstudier og risikoanalyser 
 • Finansielle analyser 
 • Socioøkonomiske analyser og miljøundersøgelser 
 • Geofysiske og geotekniske undersøgelser 
 • Bølgemodellering og sedimenttransportstudier (med MIKE 21, LITPACK etc) 
 • Skibssimulerings- og fortøjningsstudier 
 • Design, udbud, byggeledelse og tilsyn 
 • Tilstandsvurdering, drift og vedligehold.